Kategorie

Polska 1939-1945


Polska 1939-1945

Po zajęciu Polski przez Niemcy w 1939 roku okupanci przyst±pili do produkcji amunicji w byłej Fabryce Amunicji nr 1 w Skarżysku - Kamiennej. Nie była więc to amunicja polska, jednak ze względu na lokalizację fabryki postanowiłem poświęcić jej więcej uwagi i potraktować ją szerzej, nie jako kolejną, jedną z wielu fabryk niemieckich. Początkowo okupanci korzystali z polskich zasobów materiałowych, o czym świadczą spotykane na dnach łusek symbole N i 67, a więc typowe elementy znakowania charakterystyczne dla przedwojennej polskiej amunicji. Początkowo amunicję 7,92x57 sygnowano kodem Hasag (od 1 do 20 partii w 1940 roku), a następnie kodem kam (od partii 21 z 1940, aż do zakończenia produkcji w 1945).


7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; czwarta seria z 1940 roku, łuska wykonana z polskiego mosi±dzu 67 (67% Cu, 33% Zn).
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; dwunasta seria z 1940 roku, łuska wykonana z polskiego mosi±dzu 67 (67% Cu, 33% Zn).
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; czternasta seria z 1940 roku, łuska wykonana z polskiego mosi±dzu 67 (67% Cu, 33% Zn).
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; siedemnasta seria z 1940 roku, łuska wykonana z polskiego mosi±dzu 67 (67% Cu, 33% Zn).
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; osiemnasta seria z 1940 roku, łuska wykonana z polskiego mosi±dzu 67 (67% Cu, 33% Zn).
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; dwudziesta seria z 1940 roku, łuska wykonana z polskiego mosi±dzu 67 (67% Cu, 33% Zn).
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; dwudziesta pierwsza seria z 1940 roku, łuska wykonana z polskiego mosi±dzu 67 (67% Cu, 33% Zn).
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; dwudziesta druga seria z 1940 roku, łuska wykonana z polskiego mosi±dzu 67 (67% Cu, 33% Zn).
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; pierwsza seria z 1941 roku, łuska wykonana z polskiego mosi±dzu 67 (67% Cu, 33% Zn).
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; druga seria z 1941 roku, łuska wykonana z polskiego mosi±dzu 67 (67% Cu, 33% Zn).
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; dziewiętnasta seria z 1943 roku, łuska stalowa lakierowana.
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Skarżysko - Kamienna, Polska; czterdziesta siódma seria z 1944 roku, łuska stalowa lakierowana.
7,92x57 Mauser Producent: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH, Apparatebau Częstochowa, Polska ; czternasta seria z 1944 roku, łuska stalowa lakierowana.